Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam ACTARA 1 KG
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 1,00000000 KG
EAN 8717545041949
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12679N
Huidige W-nummer 7
Etiket vorige W-nummer 6, vervangen voor 1-7-2019
Toelatingsexpiratie 1-11-2018
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,10 kg
StORL status NB - NIET SPOELEN/BEDRIJVSAFVAL
Gewicht lege verpakking 102,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 12,14 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 10
Gewicht lege verpakking 1.116,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
AC  Acaricide (bestrijding van mijten)
Werkzame stof(fen)
THIAMETHOXAM   25   %  
Formulering (ECPA) WG - Vast
Soortelijk gewicht 0,47
naar boven

BRZO opslagcategorieën
GEVAAR VOOR HET AQUATISCH MILIEU, categorie Acuut 1 of Chronisch 1 (E1)
Min. opslagtemperatuur -5 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport 9,III
Gevaarsetiket ADR 9
EVO-kaartnummer alg.instructiekaart
UN-nummer 3077
Omrekenfactor 1
Tekst vrachtbrief UN 3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G. (bevat thiamethoxam ), 9,III, (-)
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  09  GHS09 - Milieugevaarlijk 
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
H410   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
P391   Gelekte/gemorste stof opruimen.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0004   Deze verpakking is bedrijfsafval nadat deze volledig is geleegd (verwijderingszin B)
O 0163   Bewaren boven - 5 C.
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
O 0211   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
naar boven