Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BOND 4X5L (NL)
Leverancier Nufarm
Inhoud 5,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14146N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 9-9-9999
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,35 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Ja
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
ZZ  Overigen
Werkzame stof(fen)
SYNTETHISCHE LATEX   450   gram/liter  
Formulering (ECPA) EC - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,01
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
H319   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
S-zinnen
P273   Voorkom lozing in het milieu.
O-zinnen
naar boven