Home
Laatste wijziging op maandag 13 november 2017.
Volgende update gepland op woensdag 20 december 2017.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam BERELEX 40SG 10X2,5G
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 0,02500000 KG
EAN 8717545043103
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 14610N
Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-10-2024
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 0,05 kg
StORL status NB - NIET SPOELEN/BEDRIJVSAFVAL
Gewicht lege verpakking 23,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
GR  Groeiregulator
Werkzame stof(fen)
GIBBERELINE   40   %  
Formulering (ECPA) SG - Vast
Soortelijk gewicht 1
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 2Z - VAST, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
EUH401   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
S-zinnen
P261   Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P285   Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P501   Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.[.....].
O-zinnen
O SP 1   Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
naar boven