Home
Laatste wijziging op vrijdag 19 januari 2018.
Volgende update gepland op maandag 19 februari 2018.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam MAXCEL 4X5L NL
Leverancier Nufarm
Inhoud 5,00000000 L
EAN
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 13147N
Huidige W-nummer 1
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie 1-12-2025
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 5,55 kg
StORL status
Gewicht lege verpakking 300,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Ja
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
GR  Groeiregulator
Werkzame stof(fen)
BENZYLADENINE   20   gram/liter  
Formulering (ECPA) SL - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,05
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. ( x)
Min. opslagtemperatuur °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
R-zinnen
S-zinnen
S 36/37   Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S 49   Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0003   Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven (verwijderingszin A)
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O 0134   Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
O 0143   Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
O 0236   Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen
O 0900R   Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
O 0016   Bevat propyl-3,4,5-trihydrobenzoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
naar boven