Home
Laatste wijziging op dinsdag 16 mei 2017.
Volgende update gepland op donderdag 22 juni 2017.
 
 

Recente wijzigingen
Nieuws
Wie zijn wij

Op deze website vindt u essentiƫle product- en veiligheidsinformatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Er is informatie opgenomen over producten die door deelnemers en aangesloten bedrijven bij de Stichting Fytostat op de Nederlandse markt worden gebracht. Het verstrekken van deze informatie via internet is een initiatief van de betrokken bedrijven dat volgt uit de door hen onderschreven beginselen van Product Stewardship.

De product- en veiligheidsinformatie is vooral van belang voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, de opslag en de handling van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij wordt gedacht aan de gewasbeschermingshandel en aan logistieke dienstverleners, maar ook aan instanties als Arbo-diensten, brandweer en inspectiediensten die uit hoofde van hun specifieke taken over deze gegevens zouden willen beschikken.

Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van gewasbeschermingmiddelen verwijzen wij u naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl).

De informatie opgenomen op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. De datum van laatste mutatie vindt u terug in de bovenbalk van elk scherm evenals de verwachte datum voor de volgende update. De gegevens en de mutaties voor deze site worden aangeleverd door de bij Fytostat aangesloten deelnemers en bedrijven. Hoewel Fytostat daarop de nodige controles uitvoert en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Fytostat inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u deze zenden aan fytostat@fytostat.nl